South Link Water Works Inc. Collection kasama ang Association Dues?


Ayaw tanggapin sa tanggapan ng Southlink Waterworks and bayad sa tubig na hindi binabayaran ang Association dues. Ayon sa kanila, sila lamang ay naatasan na mangolekta. Masaklap ay puputulan ka ng tubig o may kalakip na 6% surcharge pag di mo naman nabayaran ang takdang bayarin.

Sa aking palagay, buksan ko man ang gripo, tubig lang talaga lumalabas, at walang Homeowners Association. Bakit kami puputulan ng tubig?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *